Themacollectie
Categorie Leesbevordering
Groep Groep 1-2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8
Prijzen
  • Per boek € 1,00
Terug

Themacollectie

Een themacollectie is een aanvullende boekencollectie rondom een bepaald thema. Deze bestaat uit minimaal 10 boeken per groep en maximaal 80 boeken bij een thema dat schoolbreed wordt ingezet.

Bij reservering aantal gewenste boeken en thema invullen bij opmerkingen. Afhankelijk van het thema kan het zijn dat er minder collecties of minder boeken per collectie beschikbaar zijn.

Startdatum Einddatum
6 mei 2024 2 juli 2024 nog beschikbaar