Terug

Klaar voor de start!

Hoe kun je leerlingen in groep 3 stimuleren tot lezen? Dit project biedt daarvoor handvatten.

Leerlingen krijgen na het lezen van een boekje een stempel of sticker op hun speciale leeskaart.
Zodra de kaart vol is, ontvangen de leerlingen een leesdiploma dat feestelijk wordt uitgereikt. Dit alles zorgt voor een positieve leeservaring!

Helaas is dit project niet meer beschikbaar omdat het al voor alle projectperiodes is gereserveerd.